Osnovni uslovi korišćenja

Informacije za krajnje kupce u vezi sa ugovorimo na daljinu i ugovorima sklopljenjenim elektronskim putem

§ 1 Obim ugovora

Ugovor između Touratech-a i mušterije se zasniva na sledećim uslovima koji stupaju na snagu onog momenta kada se potvrdi onlajn narudžbina.

§ 2 Sklapanje ugovora

Prikaz naših proizvoda u veb prodavnici predstavlja poziv korisnicima da naprave porudžbinu.

Porudžbine od strane mušterija se smatraju obavezujućim ponudama radi sklapanja ugovora u skladu sa članom 36 ZOO. Touratech će poslati račun kojim potvrđuje Vašu porudžbinu putem imejla.

Ugovor sa nama se zaključuje kada prihvatimo mušterijinu narudžbinu u pismenoj ili tekstualnoj formi u roku od 2 dana nakon slanja narudžbine.

Vreme dobijanja računa potvrde narudžbenice može da varira. Radnim danom se smatra svaki dan u kalendaru sem nedelje i državnih praznika.

§ 3 Dostava, cena dostave, rizik transfera

Dostava robe povremeno potpada pod dodatnu naplatu koja se predoči mušteriji tokom procesa naručivanja.

§ 4 Zadržavanje prava svojine

Roba ostaje naše vlasništvo sve dok je korisnik ne isplati u potpunosti

§ 5 Uslovi plaćanja

Mogući uslovi plaćanja su prikazani tokom procesa naručivanja.

§ 6 Garancija

Zakonske odredbe se primenjuju na rok garancije.

§ 7 Informacije za mušterije sa sklopljenim ugovorima na daljinu i informacije za korisnike o elektronskoj trgovini

a) Nismo podložni spoljnim posebnim kodeksom ponašanja;

b) Korisnici mogu da identifikuju i isprave bilo kakvu grešku prilikom poručivanja, koristeći funkciju obriši i izmeni (delete and change);

c) Za glavne karakteristike robe koje nudimo, kao i validnost privremenih ponuda, molimo Vam pogledajte individualan opis proizvoda na našim stranicama

d) Dostupan jezik za sklapanje ugovora je srpski;


e) Reklamacije i zahtevi po osnovu garancije se mogu poslati na adresu prikazanu u impresumu;

f) Nakon sklapanja ugovora, tekst samog ugovora se neće sačuvati niti skladištiti od naše strane, s tim u vezi neće se moći naći u našem sistemu;


g) O informacijama vezanim za plaćanje, dostavu ili korišćenje, molim Vam pogledajte ponudu.

§ 8 Informacije vezane za rešavanje sporova pred potrošačkim arbitražnim odborom

Nismo niti voljni niti pod obavezom da učestvujemo u procesu nagodbe pred atrbitražnim odborom.

§ 9 Ostalo

Ugovori i uslovi korišćenja se vode zakonima Republike Srbije.

Touratech.rs koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više o kolačićima možete pročitati na stranici Polisa o privatnosti.